Opis produktu

Pługi zawieszane składają się z zespołów ramy z wieszakiem, korpusów płużnych, zaczepu do narzędzi doprawiających, koła kopiującego.

Pługi zawieszane 2-5 skibowe są w dużym stopniu ze sobą zunifikowane. Różnice dotyczą m.in. wymiarów profili ramy, wieszaka, zawieszenia, koła.

Rama 1 jest spawaną kratą z rur stalowych o przekroju 120x80x5 (dla pługa 2-skibowego), 120x80x5 (dla pługa 3-skibowego), 120x80x5 (dla pługa 4-skibowego), oraz 140x80x6. Pługi 4-5 skibowe w stosunku do 2-3 skibowych posiadają wyższy wieszak zawieszenia, dłuższą oś zawieszenia, szersze koła, oraz podpórkę. Do ramy przedniej części wmontowany jest ruchomy zaczep 4 do zawieszenia pługa na ciągniku. Poziomy, poprzeczny przesuw osi zawieszenia umożliwia zmianę szerokości pierwszej skiby w zależności od rozstawał kół i wielkości ogumienia ciągnika.

Obrót wykorbionej osi dolnej zawieszenia 7 umożliwia równoważenie pługa w płaszczyźnie poziomej.

Z prawej strony ramy przymocowany jest przegubowo zaczep do narzędzi doprawiających 2.

W węzłach ramy przymocowane są płyty do mocowania korpusów płużnych. Po lewej stronie ramy przymocowane jest gniazdo 18 do mocowania trzonka kroju tarczowego. Korpusy płużne złożone są z zespawanej obsady i słupicy 3 i przykręconych części roboczych: Lemiesza 9,odkładnicy 11, i płozu 13. Przykręcone są one do ramy trzema śrubami M20xl50 klasa 5.8 o podwyższonej wytrzymałości. Odkładnice typu cylindroidalnego mogą być dzielone lub jednolite.

W górnej części piersi odkładnicy przykręcony jest ścinacz skib 12 ułatwiający przykrywanie resztek roślinnych i obornika.

Ostatni korpus pługa wyposażony jest w płóz długi zakończony piętą 14. Koło kopiujące 19 osadzone wahliwie na wysięgniku mocowanym jarzmami do ramy, ustalane jest gwintowanym wrzecionem 6,zakończonym korbą. Mechanizm ten służ}' do regulacji głębokości orki.

W czasie postoju i przechowywania służy jako podpora i zapewnia stabilność pługów 2-3 skibowych, zaś w pługach 4-5 skibowych dodatkowo zamocowano podpórkę, w przedniej części ramy, dla bezpieczeństwa, podczas przechowywania pługa.

Zapytaj o cenę

Pług U 041/2 do orki zagonowej, 4 – skibowy (4×0,35) podwyższany ze skrzydłem 40

Opis produktu

Przeznaczenie

Pługi zawieszane 2 x 35, 3 x 35, 4 x 35, 5 x 35 cm, przeznaczone są do wykonywania orek średnich i głębokich na wszystkich rodzajach gleb o wilgotności umożliwiającej prawidłową uprawę, z wyjątkiem zakamienionych.

Pługi zadawalająco przykrywają ścierniska do 0,25 m. wysokości, a także rozdrobnioną i rozrzuconą słomę pokobajnową, jeśli jej średnia długość nie przekracza 0,20 m.

Pługi odwracają skiby jednostronnie w prawo i można nimi wykonywać orkę sposobem zagonowym. Wykonują prawidłową pracę w warunkach terenowych, pół płaskich i pofalowanych (pochylenie do 8°) wzdłuż i w poprzek pochylenia (zbocza).

Praca polega na odcinaniu skib odpowiedniej głębokości oraz szerokości, ich odwracaniu i kruszeniu. Orkę powyższymi pługami wykonuje się od 18-28 cm głębokości.

Montowany z prawej strony pługów zaczep dla narzędzi doprawiających, umożliwia doczepienie sekcji wałów lub bron zębowych.

Do utrzymania stałej głębokości pracy pługów służą koła kopiujące, przy ograniczaniu funkcji podnośnika ciągnika do podnoszenia i swobodnego opuszczania narzędzi.

O jakości pracy pługa decyduje głównie: sposób odwracania skib, stopień pokruszenia i spulchnienia roli.

CHARAKTERYSTYKA:

Jednostka miary U 041 U 041/1 U 041/2 U 041/3
Liczba skib szt. 2 3 4 5
Szerokość robocza m 0,70 1,05 1,4 1,75
Głębokość orki maksymalna m 0,28 0,28 0,28 0,28
Wydajność eksploatacyjna ha/h 0,42 0,60 0,78 0,97
Zapotrzebowanie mocy kW 32 40 58 75
Długość m 1,7 2,5 3,4 4,5
Szerokość do transportu m 1,26 1,37 1,75 2,10
Wysokość przy składaniu m 1,50 1,50 1,50 1,50
Masa pługa kg 273 380 543 725