Opis produktu

Pielnik – obsypnik jest narzędziem zawieszanym na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika Do sprawnej belki narzędziowej mocowane są sekcje robocze . Każda sekcja robocza składa się z koła kopiującego, równoległoboku oraz elementów roboczych. Sekcje robocze ustawione są na belce narzędziowej w warstwach odpowiadających uprawianym międzyrzędziom. Organem roboczym obsypnika jest korpus, który składa się z dwustronnego lemiesza, piersi i dwu skrzydeł. Lemiesz podcina glebę i podnosi skibę do góry. Pierś powoduje pokruszenie ziemi i rozdzielenie jej na dwie części, które z kolei dostają się pod działanie skrzydeł.

 

Zapytaj o cenę

Sekcja obsypnika z kołem podporowym

Opis produktu

Ogólna charakterystyka i opis pielników – obsypników

Pielnik-obsypnik jest narzędziem zawieszanym na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Do sprawnej belki narzędziowej mocowane są sekcje robocze. Każda sekcja robocza składa się z koła kopiującego, równoległoboku oraz elementów roboczych. Sekcje robocze ustawione są na belce narzędziowej w warstwach odpowiadających uprawianym międzyrzędziom. Organem roboczym obsypnika jest korpus, który składa się z dwustronnego lemiesza, piersi i dwu skrzydeł. Lemiesz podcina glebę i podnosi skibę do góry. Pierś powoduje pokruszenie ziemi i rozdzielenie jej na dwie części, które z kolei dostają się pod działanie skrzydeł.

Skrzydła obsypnika podnoszą skibę do góry na grzbiety redliny, powodując dalsze jej kruszenie i odwracanie. Skrzydła formułą glebę pod rośliny. Umieszczone przed każdym korpusem obsypnika dwa pielniki / zęby/ mają znaczenie spulchniające i ułatwiają obsypywanie redlin. W przypadku pracy jako pielnika, w miejsce korpusu obsypnika montowana jest gęsiostopka.

Głębokość pracy obsypników, pielników reguluje się przez odpowiednie wysunięcie trzonków.

W czasie pracy każda sekcja robocza pielnika-obsypnika podparta jest na kółku kopiującym.

Równoległobokowe połączenie sekcji roboczych z ramą pozwala na zachowanie stałego kąta natarcia elementów roboczych i korpusu obsypnika, noży spulchniających czy gęsiostopki.

Specyfikacja

Jednostka miary P 414 P 414/1
Liczba sekcji szt. 3 5
Liczba obsypników szt. 3 9
Liczna pielników szt. 9 15
Szerokość uprawianych międzyrzędzi cm 62,5; 67,5 62,5; 67,5
Prześwit transportowy cm 35 35
Wydajność przy szerokości międzyrzędzi: 62,5 ha/h 0,63-0,93 1,12-1,68
Wydajność przy szerokości międzyrzędzi: 67,5 ha/h 0,67-1,01 1,21-1,82
Długość m 1,015 1,015
Szerokość m 1,65 2,9
Wysokość

m

1,06 1,06
Ciągnik współpracujący KN 6-9 6-9
Masa kg 104 172