Opis produktu

Pługi odkładają skiby jednostronne w prawo i można nimi wykonywać orkę zagonową z oddzielnymi bruzdami do przejazdu w drugą stronę.

Pługi złożone są z ramy z zaczepem, kompletu korpusów płużnych, koła kopiujące­go i kroju tarczowego. Wszystkie zespoły przykręcone są do ramy śrubami.

 

Zapytaj o cenę

Pług U 173/5 do podorywek i orek siewnych – 3 skibowy (3 x 0,25), zaczep K-2 lub K-1

Opis produktu

Przeznaczenie

Pługi z zawieszeniem 2 x 25 3 x 25 4 x 25 5 x 25 cm przeznaczone są do wykony­wania podorywek i orek średnich na wszystkich rodzajach gleb o wilgotności umoż­liwiającej prawidłową uprawę, z wyjątkiem gleb zakamienionych.

Pługi zadawalająco przykrywają ścierniska do 0,25 m wysokości, a także rozdrabnia i rozrzuca słomę po kombajnową, jeśli jej średnia długość nie prze­kracza 0,2 m.

Pługi odwracają skiby jednostronnie w prawo i można nimi wykonywać orkę sposo­bem zagonowym. Wykonują prawidłową pracę w warunkach terenowych pół pła­skich i pofalowanych (pochylenie do 8°), wzdłuż i w poprzek pochylenia (zbocza).

Praca polega na odcinaniu skib odpowiedniej głębokości i szerokości, ich odwracaniu i kruszeniu.

Orkę powyższymi pługami wykonuje się na różną głębokość. Podorywkę wykonuje się najczęściej na głębokość 6-12 cm, orkę siewną 16-22 cm.

Montowany z prawej strony pługów zaczep dla narzędzi doprawiających, umożliwia doczepienie sekcji wałów lub bron zębowych.

Do utrzymania stałej głębokości pracy pługów służą koła kopiujące przy ograniczaniu funkcji podnośnika ciągnika do podnoszenia swobodnego opuszczania narzędzi.

Charakterystyka

Jedn miary U 173/4
2 x 25
U 173/5
3 x 25
U 173/6
4 x 25
U 173/7
5 x 25
Liczba skib szt. 2 3 4 5
Szerokość robocza m 0,5 0,75 1.00 1,25
Głębokość orki maksymalna cm 20 20 20 20
Wydajność eksploatacyjna ha/h 0,25 0.40 0.52 0,70
Zapotrzebowanie mocy kW 15 18 22 28
Prędkość orki km/h 4 – 7 4 – 7 4 – 7 4 – 7
Prędkość transportu
na zawieszeniu
km/h do 15 do 15 do 15 do 15
Długość m 1,29 1,92 2,54 3,16
Szerokość do transportu m 1,12 1,37 1,62 1,87
Wysokość m 1.1 1.1 1.1 1.1
Masa pługa kg 180 220 260 300